Svar till Marcus Rosenlund

Grymt vad länge sedan min blogg har sett dagsljuset. Men tydligen var det dags nu. För lite på en vecka sedan läste jag ett blogginlägg av Marcus Rosenlund med rubriken ”Klimatskeptiker ohoj, titta hit! Jag har en fråga som inte en enda av er har kunnat svara på de senaste 20 åren!”. Jag skrev ett svar men till min förvåning blev mitt svar aldrig godkänt av honom. Jag har försökt kontakta honom via Twitter för att få reda på varför han inte godkänt det och skrivit ett svar, men han är tyst. Skulle inte tro att han skulle undvika att godkänna utmanande kommentarer, men just nu vet jag inte vad jag skall tro om den saken. Det är mycket trist för jag hade gillat att läsa hans svar på min kommentar. I alla fall, jag tycker inte att det finns skäl att blocka min kommentar så jag delar den här – så finns den åtminstone publicerad någonstans ifall någon skulle råka snubbla in på min blogg.

Här är mitt svar:

Marcus visst kan jag svara dig, men inte besvara din fråga.

Du har fått några välformulerade svar här på vad de skulle säga i detta framtidsscenario, men du var inte nöjd. Varför? Jag tror att orsaken att ingen lyckats svara på din fråga på ett för dig tillfredställande sätt är att din fråga är mycket dåligt ställd. Det är inte en fråga någon kan svara på, med andra ord: det är inte en genuin fråga. Varför? Jo, du har nästan gett svar på det själv. Klimatskeptikerns påstående är inte falcifierbart, och därmed kan man inte i framtiden komma till en punkt där man säger: ”Nämen titta, jag hade fel. Så otroligt korkat av mig. Nu har min generation förstört planeten”.

Hur kommer det sig då att det inte är falcifierbart? Jo, för att de påståenden skeptikern är skeptisk till inte är falcifietbara. Låt mig förklara. Tanken med Poppers falsifierbarhetsidé är att man utgående från ett vetenskapsteoretiskt ramverk skall göra väldigt precisa påståenden s.k. hypoteser, som följer direkt ur ramverket på ett sätt så att om hypotesen visar sig vara felaktig faller ramverket. Och genom att testa dessa hypoteser om och om igen bestyrker man indirekt det teoretiska ramverket. Problemet med klimatet är att man inte kan testa hypotesen om och om igen, man följer helt enkelt med utvecklingen i klimatet vart efter. Detta av två orsaker, 1) vi är inte i en position att kunna göra upprepningsbara experiment men jordklotets klimat för att testa en teori, och 2) för att klimatet är ett så otroligt komplext system att vi inte kan göra hypoteser som följer direkt ut ett ramverk. Alltså är påståenden som ”klimatet blir varmare, och ”det beror på mänsklig påverkan” inte falsifierbara i Poppers mening.

Säger jag då att all klimatforskning är pseudovetenskap? Nejdå! Men jag säger att orsaken till att ingen kan svara på din fråga är att den inte är en fråga man kan svara på. Det är inget annat än tom retorik – rätt så fyndig retorik, men ändå tom. Du vill alltså på ett retoriskt sätt visa på hur irrationellt och oansvarigt klimatskeptikern beter sig och det är väl helt okej att du vill göra, men sluta då låtsas som att din fråga är en genuin fråga du förväntar dig kunna få svar på! 

Om du genutint vill ställa en fråga till klimatskeptikern som denne kan svara på måste du precisera den med ett precist påstående om de kommande konsekvenserna av en uppvärmning. Dessa konsekvenser måste då också kunna härledas direkt från mänsklig påverkan, och vara av en typ så att de – om de infaller – helt förkastar klimatskeptikerns ramverk. Ungefär så borde du ställa din fråga om du på riktigt förväntar dig att kunna få ett svar när hypoteserna visar sig sanna. Men att ställa en sådan fråga är naturligtvis inte möjlig p.g.a. ovan nämnda orsaker.

För skojs skull kan jag lyfta fram mera tom, men fyndig, retorik i din text. Du skriver:
”Till anhängare av det vetenskapliga konsensus: Ja ja, jag vet. Det har de facto redan visat sig att det är just så.” Hur har du kunskap om att det visat sig? Jo, genom vetenskapliga resultat. Så med andra ord är det du säger: ”Det råder koncensus om att de forskningsresultat om vilka koncensus råder är sanna”.
Detta är naturligtvis intetsägande.

Med vänlig hälsning,
Filosofistuderande – inte ”klimatskeptiker” (whatever that means…?)

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Bevis och logik

Ofta hör man att någon säger att de inte tror på Gud för att det inte finns bevis för att han finns. Eller för att man inte logiskt kan komma fram till att han existerar. Jag undrar då, varför förväntar man sig att det måst finnas ett logiskt resonemang? Jag menar, jag kan ju inte ens i ett strikt logiskt resonemang bevisa att omvärlden jag upplever existerar. Att andra människor verkligen existerar osv. Vi kan ändå alltid ifrågasätta nåt, och int helt utesluta möjligheten att vi bara är en kropplös hjärna som är utsatt för en del impulser… Många har försökt att föra sådana resonemang, och många har gjort det på mycket bra sätt. Men det är ju ändå inte helt vattentäta resonemang, och det är min poäng. Vi kan inte helt och hållet bevisa de självklaraste saker i vår tillvaro som vi ändå inte hyser något tvivel om. Logiken och logisk deduktion är kanske inte det rätta verktyget för dessa frågor, eller i alla fall inte det enda vektyget.

Detta gäller också frågor om annat än bara existensen av olika ting, relationer t.ex. Jag vet att min familj och vänner älskar mig. Inte för att jag har något bevis för det, i ordets strikta betydelse. Utan därför att jag märker det, och jag kan sätta min tilltro till att så är det.

Det är på det här planet som min tro på Gud finns. Det är inte någon svag förhoppning om att han finns och bryr sig. Det är en tilltro till honom, en tro att han har koll på läget, att han älskar mig. En tro som kommit av att jag märkt hans kärlek och omsorg. Det handlar om en relation, inte endast i den betydelsen att jag kan umgås med Honom, utan också för att min tro/tillit på/till Honom är av samma slag som relationer är.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Big Bang och andra idéer…

Jag har hela mitt liv varit troende. Detta gjorde att jag hade en viss skepticism mot vissa områden i vetenskapen. De områden som till synes gick emot min tro, i huvudsak evolutionsteorin och Big Bang men senare även teorier om multiversum. Jag måste erkänna att detta inte var ett särskilt moget förhållningssätt mot det som gick emot min tro eftersom jag valde att blunda och stänga ut det som ”påhittat av folk som inte tror och inte vill tro”. Tyvärr är detta en attityd som många kristna har idag. Nu skriver jag inte för eller emot dessa teorier (har mycket jag kan säga om dem) utan snarare om attityden mot dem.

Jag valde att inte ens se vad de hade att säga endast därför att de gick emot det jag trodde!

IMG_0546

När jag började se på Big Bang teorin insåg jag att vetenskapen bakom teorin inte alls går emot min övertygelse om att Gud skapat världen, men att mycket, som idag förknippas med dessa teorier, är inte på något sätt vetenskap. Om världen är skapad har den en startpunkt. Det har bibeln förutsagt för länge sedan och det kan nu bekräftas vetenskapligt. Här har vi alltså ett enormt stöd för den kristna tron som jag totalt hade missat endast för att jag direkt stängde av när någon började prata om Big Bang teorin. Det spekuleras mycket kring vad som var före big bang och vad som fick det att ske. Här uttalar sig många vetenskapsmän med sina metafysiska spekulationer. John Lennox, professor i matematik vid Oxford, påpekar ofta att vetenskapsmännens uttalanden inte blir vetenskapliga uttalanden per automatik. Vetenskapen slutar med Big Bang, vad som fanns innan det och hur det kom sig att det skedde kan vetenskapen inte ge svar på, dylika funderingar blir metafysik, filosofi och teologi.

Man har som troende ingen orsak att vara rädd för, eller blunda för, vetenskapliga framsteg. Gud har skapat världen och vetenskaperna undersöker hur världen fungerar. Det är logiskt omöjligt för vetenskapen att motbevisa Guds existens. En orsak till att jag undvek t.ex. Big Bang teorin var att jag såg det som vetenskapens förklaring på hur universum kommit till. Och jag trodde att Gud skapat världen. Men förklaringarna går inte emot varandra, de är olika förklaringar på samma fenomen.

Hur är det då med evolutionsteorin?

Eftersom jag nämnde evolutionsteorin skall jag kort skriva lite tankar kring den. Jag har tangerat det lite i det senaste blogginlägget så det är kanske på sin plats att jag ägnar några meningar åt det nu.

  1. Jag tycker inte att det är särskilt viktigt att argumentera hejvilt kring evolutionen. Som jag skrev tidigare kan inte evolutionsteorin (eller någon annan vetenskaplig teori) ta bort Gud ur bilden.
  2. De evolutionära processer som beskrivs i teorin är naturligtvis bekräftade processer som sker hela tiden, dvs naturligt urval, mutationer osv. De ger oss en bra förståelse över många medicinska och biologiska fenomen. Men jag är inte övertygad om att dessa principer kan förklara uppkomsten av allt levande på planeten. Jag ser många logiska brister men inga svar på mina frågor…
  3. Evolution sker när det redan finns liv. Hur livet uppkom är en helt annan fråga som man inte kan ge svar på utan att ge skapande krafter åt någon eller något.

Man måste våga sätta sin övertygelse på prov.

Oberoende om det gäller vetenskapliga teorier, världsåskådningar, politiska åsikter eller mänskliga rättigheter, måste man kunna se på vad de av avvikande åsikter har att säga. Man kan inte göra som jag gjorde tidigare; blunda för det man själv inte tror på. Man behöver kunna syna andras åsikter och argument med ett kritiskt öga, men ännu viktigare är det att syna sina egna åsikter med ett kritiskt öga och vara beredd att erkänna att man haft fel. Det värsta som kan hända när du gör så är att du växer i din förståelse i frågan.

För mej har detta lett till att jag tycker det är otroligt fascinerande att sitta och titta på dokumentärer om utomjordiska besök till vår planet, läsa argument för att jorden är platt, höra debatter mellan kristna och ateister osv. Hela tiden försöker jag så objektivt som möjligt bedöma tillförlitligheten i argumenten jag stöter på.

Jacob

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Hönan och ägget

Eftersom det är påsk vill jag skriva något med påsktema, så varför inte filosofera kring hönan och ägget? På en filosofiföreläsning kom frågan om hönan och ägget upp. Det var ett sidospår men vi började ändå diskutera saken.

 

foto: Maria Åsvik

 


Vilket kom före, ägget eller hönan?

En i gruppen svarade genast med stor säkerhet. Han var säker att han visste svaret: Ägget! Motivering? Enligt evolutionsteorin måste den första hönan ha värpts av ett djur som inte var höna. Detta svar var, enligt honom, sant därför att det var vetenskapligt.

Men är det så enkelt?

Låt oss anta att evolutionsteorin är sann – att ett djur kan få en avkomma som inte längre är av samma art, en icke-höna kan värpa en höna. Ja, då löser vi frågan på ett ytligt plan. Ägget kom först. Men en ny fråga uppkommer. Vilket kom före, denna ”ur-höna” eller ägget? (Här antar jag nu att hönans förfäder också lade ägg, eftersom hönor anses vara besläktade med dinosaurierna som ju också de lade ägg.) Så, istället för att lösa frågan slutgiltigt uppkommer en ny fråga, och enligt samma princip blir svaret ägget och en ny likadan fråga uppkommer. Samma resonemang leder vidare till archeopteryx (som anses vara den första fågeln).

Vilket kom före, archeopteryx eller ägget?

Vi kan gå längre bak i utvecklingen, men någonstans möter vi i så fall på det första djuret som lade ägg. Ett sådant måste ju finnas, eftersom utvecklingen lär ha gått från encelliga organismer till hönor som lägger ägg. Där kan man stanna och konstatera att ägget kom först. Det får du naturligtvis påstå att du tror, men kalla det inte ett vetenskapligt faktum. Gör du det måste du kunna visa att ett djur som inte själv kläcktes ur ett ägg började reproducera sig genom att lägga ägg. Något som inte är bevisat, eftersom det inte har observerats. Man kan påstå att det finns fossiler som tyder på att detta är möjligt – och man kan komma på fina teorier om hur dessa fossiler passar in i olika utvecklingsskeden. Man kan skriva artiklar i vetenskapliga tidningar och debattera med andra som tolkar dessa fossiler på andra sätt. Men, du kan inte påstå att det är vetenskapligt bevisat eftersom du då måste kunna visa att det faktiskt är möjligt. Du måste kunna visa att ett djur får en avkomma som inte längre är samma djur, vilket ännu inte har observerats. Tills det är observerat kan du på sin höjd kalla din teori endast en teori.

Vart vill jag komma med allt detta?

Jag är inte ute efter att hacka sönder evolutionsteorin eller starta någon stor diskussion kring den. Min poäng är snarare att allt som har en vetenskaplig stämpel inte nödvändigtvis är sant. Man måste alltid tänka kritiskt och syna resonemangen. Gör man inte det har man, som min föreläsare i vetenskapsfilosofi poängterade, ett ovetenskapligt förhållningssätt till vetenskapen!

Till sist vill jag också påpeka att bara för att något inte har en vetenskaplig stämpel behöver det inte vara falskt! Det finns sanningar utanför vetenskapen, och vill man gå emot det så måste man motbevisa det på något sätt som inte är vetenskapligt och det hela blir då en härligt motsägelsefull paradox. (Ja, jag tycker om paradoxer.) Men detta blir en ny diskussion som jag säkert kommer att skriva fler blogginlägg om.

Glad påsk!

Jacob

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Tankar kring tro och vetenskap

Nu börjar det vara dags att damma av bloggen igen, efter en lång paus. Jag tycker det är dags att  börja skriva och dela med mej av mina tankar och funderingar. En av de frågor som har intresserat mej mycket den senaste tiden är vetenskap vs. religion. Att frågan dyker upp är kanske inte så långsökt, jag studerar matematik, fysik och filosofi på universitet och är troende. Så hela den debatten känns som att den passar mej bra. Det kommer säkert flera inlägg kring detta senare men jag tänker nu reda ut några av de kanske vanligaste missuppfattningarna man stöter på gällande detta i olika sammanhang.

Vetenskap och tro står i kontrast till varandra!

Så låt oss börja vid själva frågeställningen som, startade hela debatten.  Mitt korta svar skulle vara ”Nej, de kompletterar varandra!”. Skall försöka reda ut missförståndet här, ateism och teism, tron att det inte finns någon gud och tron att det finns en gud, står i kontrast till varandra. Men ateism och vetenskap är inte samma sak. Jag skulle tro att de flesta håller med om det.

När vi bedriver vetenskap, i synnerhet naturvetenskaper, antar vi att naturen uppträder lagbundet, i en given ordning och att vi kan beskriva denna ordning. Om det inte är så skulle det vara helt lönlöst att försöka hitta matematiska ekvationer som till exempel beskriver gravitation eller kinetisk energi.

På vilka grunder kan man förvänta sig att världen skall uppträda lagbundet?

Om man tror att världen är skapad av en rationell gud, kan man förvänta sig att världen skall uppträda i en given ordning – en ordning vi kan upptäcka och beskriva med lagar. Det som fick Galileo, Kepler, Newton m.fl. att leta efter lagbundenheter var att de förväntade sig att hitta sådana, just för att de trodde att världen var skapad.

Det är alltså totalt felaktigt att påstå att vetenskap och tro skulle stå som motpoler till varandra, både historiskt sett och rent logiskt.

Hur är det då med ateismen?

Om man inte tror att världen är skapad, utan snarare att allt kommit till av en slump ur ingenting, vad har man då för stöd för antagandet att denna slump skall uppträda lagbundet och i någon ordning? Ja, det lämnar jag öppet för någon som faktiskt är ateist att svara på. Men det jag kan säga är att om 1500-, 1600-tals vetenskapsmännen tänkt sig att världen kommit till av en slump skulle vetenskapen inte ha fått det uppsving den fick.

Sir Alfred Whitehead, vetenskapshistoriker och matematiker, skrev om just det i Science and the Modern World, 1925. C. S. Lewis formulerar Whitehead på följande sätt:

”Men became scientific because they expected law in nature and they expected law in nature because they believed in a lawgiver.”

Ateism gör inga anspråk som behöver belägg

Citerar här ett inlägg från en diskussion jag hade på Facebook med en ateist.

”Ateismen däremot behöver inga belägg eftersom den inte gör några anspråk. Den som menar att det finns en Gud som har en hypotes. Vi bara förkastar den hypotesen.”

Då kan man ju fråga sig, på vilka grunder förkastar man hypotesen?

Om man inte har några belägg för att förkasta hypotesen – det har man väl antagligen inte om man inte anser sig behöva belägg – varför skall man då tro att man kommer närmare sanningen genom att förkasta den?

Här är mitt svar på citatet ovan:

”Eftersom vi pratar logik. Har vi ett påstående A som vi bevisar att är falskt betyder det att icke-A. Där icke-A är A’s motsats, negation. Om man alltså påstår icke-A är det ett aktivt påstående på samma sätt som A är ett påstående. Vill man vara neutral, som du påstår att du är, borde man inte ta ställning i frågan. Alltså, eftersom du säger att ”avsaknad av gud är mera logisk” är ju detta ett påstående som behöver belägg, inte endast en neutral ställning i frågan.”

Det enda sättet att inte behöva belägg är att säga ”Jag vet inte om Gud finns eller inte”. Säger man ”Gud finns inte” då är det naturligtvis ett påstående!

Här är länken till HBL’s Facebook inlägg som jag har citerat från. Där bland kommentarerna hittar ni hela konversationen. Ni kan se det även om ni inte har ett Facebook konto.

Vetenskaperna har bevisat att Gud inte finns

Detta är också ett felaktigt påstående som har skapat mycket förvirring och missförstånd. För det första visar ett dylikt påstående på en  stor brist i förståelsen av begreppen vetenskap och bevis.

Många gudar har genom historien försvunnit för att vetenskapliga förklaringar tagit deras plats. Tor, Zeus, Ra osv. är det knappast många som tror på idag. Deras funktion var att ge en förklaring på  fenomen man inte kunde förklara. De var så kallade ”god of the gaps”, gudar som fyller upp luckorna i kunskapen. Då kunskapen om t.ex. naturfenomen och sjukdomar ökar minskar utrymmet för dessa gudar, och till sist försvinner de. Men bibelns Gud är inte av samma karaktär som dessa gudar. Han finns inte i världen, han har skapat världen och finns därför utanför tid och rum. Hur kan då en sådan Guds existens motbevisas genom att undersöka världen han har skapat?

Under kan inte ske eftersom vi vet hur världen beter sig

Det är inte svårt att tänka sig ett sådant resonemang: vi känner till de lagar som naturen följer, under följer inte dessa lagar. Alltså kan de inte hända.

Jag tror absolut att under och mirakel kan hända, och händer. Men här och nu skall jag inte skriva mera om detta än att jag citerar prof John Lennox:

”When a genuine miracle takes place, it is the laws of nature that alert us to the fact that it is a miracle. If we did not know the laws, we should never recognise a miracle if we saw one. Science therefore cannot rule out miracle. The universe is not a closed system. This world is not the only world there is” (~ John Lennox, http://www.johnlennox.org/jresources/a-christmas-message-from-john-lennox/ )

Jacob

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Rosh Hashana, Yom Kippur och Succot

Det var ju ett tag sen jag skrev sist. Mycket intressant har hänt och här har man mest bara firat olika stora högtider. Först Rosh Hashana (det judiska nyåret) sedan Yom Kippur (försonogsdagen) och nu Succot (lövhyddohögtiden).

Över nyår var jag sjuk, så om det har jag inta så mycket att skriva om. Jag låg i sängen.

Under Yom Kippur förra helgen hade några messianska församlingar en konferens här på Yad Hashmona, alla möten översattes också till engelska så det var möjligt för oss att gå på måtena och delta i konferensen. Alla fastar från fredagkväll till lördag kväll och det gjorde även jag. Tack vare fastan kunde jag vara ledig eftersom det inte fanns någon disk. Fastan bröt man sedan på lördagskvällen på avslutningsmötet med nattvard tillsammans. För mej var dethär en stark upplevelse, att få dela nattvard med troende judar. På något sätt var det som att det var mer relevant och verkligt för dessa människor än vad man kanske ibland upplever det som hemma. Det är verkligen mera än en fin rit man ibland gör i kyrkan.

2014-10-09 15.04.17

Yad Hashmonas succa.

I onsdags inledde man första helgen i Succot. Den dagen spenderade vi i Jerusalem för att se på firandet där. Här och där restes tält, succa. I dessa sover man i för att minnas ökenvandringen. På stan såg man många gå omkring med påsar med mågra kvistar i. En kvist har frön, en kvist har doft och den sista kvisten har ingendera. Dessa och en citrusfrukt har man när man ber under succot. Under Rosh Hashana och Yom Kippur ber man enligt judisk tradition gud om förlåtels för sina synder och reder upp relationer till människor, man har alltså en chans att börja om på nytt. Och nu på Succot ber man att ens liv inte skall vara som någon av kvistarna utan att man skall vara som frukten som har både doft och frön. Att ens liv skall bära en gudsdoft och bära frukt.

2014-09-14 18.38.22

Marknaden i gamla stan. Massor av små gator med små butiker som säljer allt möjligt. Souvenirer, kläder frukter mm. Köper man något här skall man vara berädd att förhandla om priset en god stund. Man kan i regel altid halvera priset om man bara känner till deras kved och orkar hålla på en stund.

2014-10-08 15.23.01

Minnesmärke från första bussen som sprängts av palestinska självmordsbombare i Jerusalem. Minnesmärket är gjort av rester från bussen.

På kvällen var vi vid västra muren när firandet började. Där var mer folk än vanligt och många ortodoxa judar sjöng och dansade på ett sätt som läskigt mycket påminner om fulla finnar. Jag vet faktiskt inte om det faktiskt var ord de sjöng eller om det bara var en ordlös bön.

2014-10-08 17.21.11

Man hade också rest en succa vid västra muren. Den var betydligt mer utsmyckad och större än de andra vi såg, men byggd efter samma princip. Tillfällig, lätt att ta mer och sätta upp och halmtak så att man kan se stjärnorna på himlen.

En sak jag gillar med att vara i Jerusalem är att det är inte ovanligt att man faktiskt pratar med främlingar på stan. Ja, för en nordbo och speciellt för en finne är ju detta något helt nytt. Det är inte alls ovanligt att man börjar prata med folk på stan, om man inte anstränger sig för att slippa förstås. Och speciellt roligt är det ju att märka att båda är troende, man får direkt en slags samhörighetskänsla. Det är ju inte så konstigt eftersom vi ju faktiskt är syskon, på riktigt.

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , | 3 kommentarer

Shabbat

IMG_0021-0.JPG
Fredag kväll. Vilket betyder att man börjar fira shabbat (sabbat). Butikerna stänger inga bussar går, hela landet stannar upp och vilar tills lördagkväll. Människans behov av att stanna upp och andas respekteras verkligen. Det är en skön avslappnad stämning överallt. Det här med vilodag glömmer vi nog ofta bort i västvärden idag, eller det gör jag iaf… Vi har ledig helg ja, men det finns ju så mycket man borde hinna med. Två lediga dar är ju perfekt för att man skall hinna med allt det där man inte annars hinner göra, vila kan man ju göra en annan dag eller på semestern! Själv ser nog till att jag får vila och ”tanka” då jag behöver men en regelbunden vilodag, för att tanka och umgås med Gud, har i praktiken inte funnits. Tror att Gud visste att vi behöver det när han gav de tio budorden. Detta är lite vad jag funderat på idag när jag stått och diskat.

IMG_0020-3.JPG
Att jobba idag har varit stressigt. Flera hundra pers som ätit både brunch och lunch med dessert och kaffe. Och allt ska diskas snabbt. Svettigt, varmt, blött och massor av disk. Men på nåt knasigt sätt trivs jag ganska bra som ”dishwasher”! Men det bästa med att jobba hårt en hel dag är att få ta en dusch med den här utsikten genom fönstret:

IMG_0019-2.JPG
Inte alla som är välsignade med sån utsikt medan man duschar! Helt otroligt!

Ha det bra!
Jacke

Publicerat i Uncategorized | Märkt , | 2 kommentarer

Första dagarna

Från flygplatsen blev jag hämtad av Danielle, en vän som jag hade lärt känna för några veckor sedan i Finland. På samma gång hade jag också lärt känna en kille som bor här på Yad Hashmona. Väldigt roligt att få lokala kontakter precis innan jag skulle fara. Jag älskar att se på hur Han pusslar ihop alla små detaljer på med såna ”tillfälligheter”. Från flygplatsen for vi till ett lägerområde där hon jobbar, eftersom klockan var 5 på morgonen sov vi några timmar innan vi körde till kibbutzen.

IMG_2962

Lägerområdet ”Baptist Village”

Då jag kom hit igår hann jag bara med en rundvandring på området och lite information om livet här innan sabbaten började. Har alltså inte börjat jobba ännu, så jag har hela helgen ledig och kan bara ta det lugnt och bara slappa. Och jag märker att det behövs, har nästan svårt att fatta att jag bara kan vara. Har nog inte heller ännu fattat att jag är i Israel och att jag kommer vara här i flera månader.

IMG_2966

Volontärernas bostäder

Mitt rum delar jag med en kille från Honduras och en från Ecuador. Eftersom jag själv är född i Ecuador, medan mina föräldrar var där som missionärer, så hoppas jag på att får höra mycket spanska och kanske lära mig lite av det språk jag talade som liten.

IMG_2995

Restaurangen där jag kommer jobbar

Min första arbetsuppgift kommer att vara i köket i restaurangen. Jag som älskar att diska! Senare kommer jag eventuellt få bli nattvakt när en av nuvarande nattvakterna far härifrån. Nattmänniska som jag är tror jag att jag skulle trivas bra som nattvakt. Men vi får se hur det blir, en dag i taget. Vem vet, kanske jag trivs jätte bra i köket och inte vill lämna det.

Sätter upp lite fler bilder från området. Jag tror dock inte att jag lyckas fånga skönheten i platsen på några bilder, men bättre än inget.

   IMG_2965   IMG_2989

   IMG_2974   IMG_2964

   IMG_2990   IMG_2996IMG_2973 

 

 

 

 

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt | 4 kommentarer

Lilla Jacke på äventyr

En måndagkväll i våras slog mej tanken, vad hindrar mej egentligen från att fara till Israel på kibbutz i höst? Så jag bestämde mej för att sova på saken. Nästa dag gick det inte längre att få tanken ur huvudet. Så jag är alltså på väg till israel. Det är också därför jag kom på idéen att blogga, för att berätta om mina äventyr i det heliga landet.

Morgonen därpå frågade jag två vänner vilka kibbutzer de hade varit på och båda rekommenderade Yad Hashmona. Samma dag fick jag av en ”slump” reda på att en annan vän befann sig på samma kibbutz just då. Så jag kunde skypa till kibbutzen jag några timmar tidigare bestämt mej för att åka till. Det är just genom sånahär ”tillfälligheter” som Gud visar mig att han planerat allt på förhand. Och det gör livet så mycket mer spännande! Har sett fler liknade saker hända kring min kommande resa men de skriver jag kanske mera om senare…

För dig som inte vet vad en kibbutz är kan jag kort förklara att det är en typ av kollektivsamhälle där man gemensamt driver någon odling eller fabrik eller annan business. Dit kan man komma som volontärarbetare, man får mat, boende och en symbolisk fickpeng. Perfekt för den som vill lära känna landet mera än vad man hinner med på en turistresa.
Stället jag är på väg till heter Yad Hashmona och är en moshav (typ samma sak som en kibbutz) och drivs av messianska judar. På http://www.yad8.com hittar ni mera information om det. För dej som är från Finland rekommenderar jag att ni läser historien bakom kibbutzen på hemsidan. Mycket intressant.

Imorgon 13.55 flyger jag iväg. Känns både sorgligt, att lämna alla vänner här i tre månader, och väldigt spännande att få fara ut på äventyr. Är förväntansfull på vad jag kommer få vara med om och se under dessa månader. Men nu skall jag gå och sova en lång dag imorgon innan jag landar 04.15 på fredag morgon. Gonatt!

Publicerat i Uncategorized | Märkt , | 3 kommentarer